Zoekmachines: Zoekt en gij zult vinden? Over de plaats van zoekmachines in het recht