Voorbaat of vermoeden? De rol van artikel 45d Auteurswet: Kanttekeningen bij het arrest NORMA / NLkabel