Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten