‘Van een auteursrechtelijk naar een privaatrechtelijk droit au respect bij vernietiging van werk