Toegang tot data uit apparaten: Praktijk, marktfalen en publieke belangen