Themanummer: openbaarheid van publiek bekostigde informatie en het auteursrecht