Softwareoctrooien: een vanzelfsprekendheid of een gevaarlijke ontaarding?