Reality tv, nieuwe kost voor de privacybescherming en het portretrecht