Privacy als empowerment: van pacificatiestrategie tot wapenwedloop