Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg