Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?