Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie