Naar een pathologie van privacyschendingen, of over het doel dat de middelen heiligt