Kunstbezuinigingen leiden tot lege zalen en tot jutlandisering