Komt een vrouw bij de dokter, annotatie bij Hof Arnhem 18 september 2012 (A / B en Stichting Slachtoffers latrogene Nalatigheid)