Kennisinstellingen en informatiebeleid. Lusten en lasten van de publieke taak