Juridische megalomanie, of over wat het recht vermag