Is concurrentie tussen rechtenorganisaties wenselijk?