Het richtlijnvoorstel verweesde werken: Een kritische beschouwing