Het kabinet past bescheidenheid bij uitvoering van de inlichtingenwet