Het derde voorstel tot een ‘technisch neutrale’ wijziging van artikel 13 Gw