Gespreksnotitie RTG ‘praktijken, gevolgen en wettelijke kaders inzake het aftappen van persoonsgegevens’