Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media