Forfatterskap i TV-drama: Showrunnermodellen, one vision – og Kampen for tilværelsen (Authorship in TV Drama: The Showrunner Model, One Vision – and the Struggle for Survival)