(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de Scarlet/Sabam-zaak