Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening