Enige beschouwingen over de regulering van informatiestromen