Een nieuwe Auteurswet voor Suriname – Achtergronden, internationale verdragen en bespreking van het concept-wetsvoorstel