De wettelijke beperkingen beperkt. De WTO geeft de driestappentoets tanden