De wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie