De toenemende invloed van het Handvest op het recht van intellectuele eigendom