De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst