De derde pijler in de praktijk: leven met gebreken. Over de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten