Bijdrage tijdens de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten