Bijdrage aan Rondetafelgesprek inzake dataretentie 29 januari 2015, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie