Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen)