Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 22 oktober 2009 (Neij c.s. / Brein)