Annotatie bij Reclame Code Commissie 21 december 2004 (STIVA / STAP)