Annotatie bij Rb. Rotterdam 5 oktober 2005 ((Mediasales c.s. / Minister van Economische Zaken))