Annotatie bij Rb. Amsterdam 7 juli 2004 ((Leaseverlies / Dexia))