Annotatie bij Hoge Raad 9 januari 2001 (uitlatingen Van Dijke)