Annotatie bij Hoge Raad 8 februari 2002 (EP Controls / Regulateurs Europa)