Annotatie bij Hoge Raad 7 maart 2014 (Staat der Nederlanden / NORMA e.a.), Hof van Justitie van de EU 10 april 2014 (ACI Adam e.a. / Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding), Hof van Justitie van de EU 5 maart 2015 (Copydan Båndkopi / Nokia Danmark)