Annotatie bij Hoge Raad 29 maart 2013 (Broeren / Duijsens)