Annotatie bij Hoge Raad 23 november 2012 (Stichting Leenrecht / Vereniging van Openbare Bibliotheken)