Annotatie bij Hoge Raad 2 september 2005 (Ostade Blade / Staat)