Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)