Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2011 (Strafzaak De Hond)