Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 1 december 2011 (Painer / Standard Verlags)