Annotatie bij Hof van Justitie van de EG 23 februari 2006 (Siemens/ VIPA)